สล็อตแตกง่ายพลังเยาวชนในเรื่องกีฬาคนพิการ

สล็อตแตกง่ายพลังเยาวชนในเรื่องกีฬาคนพิการ

กีฬาสามารถเป็นพาหนะสำคัญสำหรับผู้พิการในการสล็อตแตกง่ายจัดการการรวมตัวทางสังคม อินทรา เยาวชนพิการจากอินโดนีเซีย ต่อสู้เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงกีฬาได้มากขึ้นการหล่อเลี้ยงความอดทนภายใต้ความหลากหลายเพื่อให้ได้รับการรวมทางสังคมสำหรับคนพิการสามารถทำได้ผ่านกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกีฬา กีฬาเป็นภาษาสากลที่มีบทบาทเฉพาะของอัตลักษณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทลายอุปสรรคสำหรับทุกคน กีฬากลายเป็นเวทีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ต่อสู้กับความเกลียดชังและทำให้เกิดสันติภาพ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพิ่มความครอบคลุมมากขึ้น 

สร้างสังคมที่อดทนและเหนียวแน่นมากขึ้น

กีฬายังสามารถตีความโดยเยาวชนว่าเป็นวิธีการในอุดมคติเพื่อส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ ผู้เผชิญกับอุปสรรคทางสังคม รวมถึงการตีตราทางสังคม การรับรู้เชิงลบ การกีดกันจากการศึกษา การทำงาน และชีวิตในสังคม ในฐานะเยาวชนที่มีความทุพพลภาพ ฉันได้เข้าร่วมกีฬาคนพิการในฐานะนักกีฬาและผู้บริหารองค์กรกีฬาท้องถิ่นสำหรับคนพิการที่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ Kulon Progo (NPC)

ฉันเข้าร่วมชุมชนนี้เพราะฉันต้องการเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในฐานะนักกีฬา รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมที่ฉันเคยประสบมา NPC เป็นองค์กรกีฬาพิการในท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมพัฒนากีฬาสำหรับนักกีฬาที่มีความพิการในขณะที่ยังเป็นเวทีสำหรับกลุ่มกีฬาในชุมชน องค์กรนี้มีทั้งสมาชิกที่พิการและร่างกายแข็งแรง และยังช่วยให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรโปรแกรมเพื่อจัดการกับอุปสรรคทางสังคมและการเลือกปฏิบัติการเดินทางในสนามกีฬาได้เปิดหูเปิดตาให้ข้าพเจ้าเห็นว่ากีฬาไม่เพียงสามารถนำมาใช้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนความยุติธรรมและต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติอีกด้วย ฉันเกิดและเติบโตในเมืองเล็กๆ ที่คนพิการไม่ได้รับการสนับสนุนให้เล่นกีฬา

เมื่อคนพิการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญสองประการ สำหรับผู้เริ่มต้น การมีส่วนร่วมในกีฬาของคนพิการถือเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคม ในปัจจุบัน กีฬาจัดอยู่ในประเภทผู้ชายและเป็นอันตราย และคิดว่าจะกระทำโดยผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงเท่านั้น คนพิการถูกมองว่าเป็นคนที่อ่อนแอในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

การล่วงละเมิด การแยกตัวทางสังคม 

ความคิดเห็นและการติดฉลากที่ไม่พึงประสงค์ และการสนับสนุนการจัดตั้งนโยบายการแยกตัวหรือกระบวนการขององค์กรล้วนเป็นตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในโรงเรียน ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบของการกีดกันไม่ให้เข้าร่วมพิธีให้เกียรตินักเรียนที่เก่งกาจ เนื่องจากความสำเร็จของฉันมาจากการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ การตัดสินใจของโรงเรียนแห่งนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจ เนื่องจากการรักษายังไม่เพียงพอต่อคุณค่าของความเป็นธรรม และประเมินศักยภาพของผู้ทุพพลภาพในวงการกีฬาต่ำเกินไป

เพื่อตอบสนองต่อความอยุติธรรมนี้ เรากำลังพยายามดำเนินกิจกรรมขัดเกลากีฬาคนพิการในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนและขจัดความอัปยศในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของคนพิการในด้านกีฬา .ประการที่สอง การขาดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานจำกัดการมีส่วนร่วมของคนพิการในการเล่นกีฬา อาจดูเหมือนโครงสร้างสนามกีฬาที่ไม่ได้สร้างขึ้นตามหลักการออกแบบสากล ด้วยอุปสรรคเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักกีฬาและผู้ชม

ตัวอย่างเช่น ทางลาดที่ไม่มีทางลาดทำให้ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นเข้าไปในอาคารได้ยาก และผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาก็มีความท้าทายอย่างมากในขณะที่พยายามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร นอกจากนี้ ความท้าทายที่นักกีฬาเผชิญในด้านกีฬาคือยังคงมีการเลือกปฏิบัติในแง่ของโบนัสรางวัลสำหรับนักกีฬาดีเด่น นักกีฬาพิการที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับภูมิภาคก่อนปี 2020 จะไม่ได้รับโบนัสความสำเร็จเช่นเดียวกับนักกีฬาที่ไม่พิการ ความไม่เท่าเทียมกันนี้ทำให้เกิดช่องว่างสำหรับนักกีฬาที่มีความพิการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับโบนัสความสำเร็จ ในการตอบสนองต่อปัญหานี้ เราขอให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จัดสรรงบประมาณสำหรับโบนัสความสำเร็จสำหรับนักกีฬาที่มีความทุพพลภาพที่มีความเป็นเลิศ เรายังสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ โดยเฉพาะสนามกีฬา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาควรเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาโดยเป็นที่พักที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของคนพิการ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สร้างขึ้นควรจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนสำหรับคนพิการ กีฬาซึ่งมักใช้เพื่อปรับปรุงสุขภาพร่างกาย ได้พัฒนาเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมสำหรับคนพิการนี่อาจเป็นความจริง — ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการหรือชอบเล่นกีฬา — อย่างไรก็ตาม ในกรณีของคนพิการ ผู้ที่มีส่วนร่วม และจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในฐานะเยาวชนที่มีความพิการ ให้ยืนยันว่าสิ่งนี้มีส่วนช่วยในการบูรณาการทางสังคม การรวมตัว การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพในตนเอง การได้รับสวัสดิการและสุขภาพที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและความสัมพันธ์ของชุมชนสล็อตแตกง่าย